Global English Course (2/2018)

  • လက္ခံမည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူဦးေရစာရင္းWD (တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး) တန္းခြဲ = ၁၁၀ ဦး
  • WE1 (စေန၊ တနဂၤေႏြ) တန္းခြဲ = ၁၁၀ ဦး
  • WE2 (စေန၊ တနဂၤေႏြ) တန္းခြဲ = ၁၄၀ ဦး

Leave a reply